LOSY RODZINY BUCZAKÓW

 

Józef Buczak ps. „Rokosz” (ur. 1.08.1914 – zm. 4.03.2000)

Antoni Buczak ps. „Refosz” (ur. 13.03.1923 – zm. 22.09.2006)

Julia Kołodziej z d. Buczak (ur. 1930 – zm. 4.04.2011)