Wojciech Buczak

Urodził się w 1955 r. w Rzeszowie w rodzinie o tradycjach AK-owskich. Po ukończeniu Politechniki Rzeszowskiej w sierpniu 1980 roku, rozpoczął pracę jako konstruktor w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym WSK „PZL-Rzeszów” (obecnie Pratt&Whitney Rzeszów S.A.). Od początku aktywnie uczestniczył w działalności „Solidarności”. W latach 1998-2014 był przewodniczącym Zarządu Regionu Rzeszowskiego i członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Człowiek Roku 2015 Tygodnika Solidarność. Po katastrofie smoleńskiej, 20 kwietnia 2010 r. wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. Jest Honorowym Obywatelem Sokołowa Młp. Jest żonaty, ma troje dzieci i wnucząt.

Czterokrotnie kandydował i został wybrany do Sejmiku Województwa Podkarpackiego (w I, III, IV i V kadencji). W 2014 r. otrzymał od Ligi Krajowej „Samorządowego Oskara” – Nagrodę im. Grzegorza Palki  za działania na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego, szczególnie w zakresie infrastruktury i miejsc pracy. W latach 2013-14 był przewodniczącym Sejmiku. Od listopada 2014 r. do 28 października 2015 r. był wicemarszałkiem województwa podkarpackiego  odpowiedzialnym między innymi za sprawy związane z budową i utrzymaniem dróg, transport zbiorowy, promocję i współpracę gospodarczą, wojewódzkie instytucje kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W działalności samorządowej wspierał realizację ważnych inwestycji dla całego regionu, m.in.: rozbudowę i wyposażenie Portu Lotniczego w Jasionce, Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego, bazy naukowo-dydaktycznej Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego, Centrum Wystawienniczo-Kongresowego.

Był inicjatorem i doprowadził do szczęśliwego finału budowę w Rzeszowie pomnika oddającego hołd płk. Łukaszowi Cieplińskiemu i bohaterom z Armii Krajowej i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Pomnik Żołnierzy Wyklętych

25 października 2015 r. wybrany do Sejmu RP w okr. 23. z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej i członek Komisji Infrastruktury.