Aktualności

Najnowsze informacje oraz wydarzenia związane z pracą poselską

Życiorys

Urodził się w 1955 r. w Rzeszowie w rodzinie o tradycjach AK-owskich. Po ukończeniu Politechniki Rzeszowskiej w sierpniu 1980 roku, rozpoczął pracę jako konstruktor w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym WSK „PZL-Rzeszów” (obecnie Pratt&Whitney Rzeszów S.A.).

Od początku aktywnie uczestniczył w działalności „Solidarności”. W latach 1998-2014 był przewodniczącym Zarządu Regionu Rzeszowskiego i członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Człowiek Roku 2015 Tygodnika Solidarność.  Po katastrofie smoleńskiej, 20 kwietnia 2010 r. wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. Jestem Honorowym Obywatelem Sokołowa Młp. Jest żonaty, ma troje dzieci i wnucząt

Życiorys

rozpoczął pracę jako konstruktor w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym WSK „PZL-Rzeszów” (obecnie Pratt&Whitney Rzeszów S.A.). Od początku aktywnie uczestniczył w działalności „Solidarności”. W latach 1998-2014 był przewodniczącym Zarządu Regionu Rzeszowskiego i członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Człowiek Roku 2015 Tygodnika Solidarność.  Po katastrofie smoleńskiej, 20 kwietnia 2010 r. wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. Jestem Honorowym Obywatelem Sokołowa Młp. Jest żonaty, ma troje dzieci i wnucząt

Galeria

POKAŻ WIĘCEJ