„Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – świadek historii, świadek wiary” to temat konferencji naukowej, która odbyła się dzisiaj w Sejmie RP z inicjatywy wojewody podkarpackiego Ewy Leniart i marszałka województwa Władysława Ortyla.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w 100. rocznicę urodzin księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka – metropolity przemyskiego, jednego z duchowych przywódców pokojowych zmagań narodu polskiego o niepodległość Ojczyzny, ogłosił rok 2018 Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Chcąc przypomnieć społeczeństwu o życiu i dokonaniach tej ważnej i inspirującej postaci, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz marszałek województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl 23 listopada br. zorganizowali w Sejmie RP konferencję naukową pt. „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – świadek historii, świadek wiary”. Wśród prelegentów znaleźli się  ks. Franciszek Rząsa („Abp Ignacy Tokarczuk – z perspektywy ojca duchownego kapłanów diecezji przemyskiej – wspomnienia”), ks. prof. dr hab. Józef Wołczański („Działalność pastoralno-organizacyjna arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Kościele przemyskim”) i dr Mariusz Krzysztofiński („Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – obrońca prawdy, praw ludzi wierzących, orędownik „Solidarności”). Całość wzbogaciły fragmenty homilii i dzienników arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w formie montażu projekcji dokumentalnej i interpretacji aktorskiej Waldemara Czyszaka – aktora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa tematyczna „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – Kościół, Władza – Opór Społeczny”, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Konferencję patronatem honorowym objęli Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki oraz Metropolita Przemyski abp Adam Szal.