Podczas konferencji Defence24 Day w Warszawie padają bardzo pozytywne informacje i zapowiedzi. Od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka nt. modernizacji wyposażenia WP przy udziale firm ulokowanych w Polsce, zakupu nowego sprzętu w tym samolotów 5 generacji F35, docenienia żołnierzy, pracowników cywilnych MON, kombatantów… Od przedstawicieli PGZ i przemysłu nt. poprawy kondycji i potencjału firm. Od kilku generałów WP o b. dobrej współpracy w kraju i w NATO. Znamienne: rząd USA nie zwiększa liczebności swoich żołnierzy poza granicami USA, z wyjątkiem Polski.
Dobra zmiana ws. bezpieczeństwa Polski trwa.

Organizatorem konferencji Defence24 DAY jest Grupa Defence24. Spotkanie poświęcone jest kluczowym wyzwaniom bezpieczeństwa militarnego Polski. Formuła wydarzenia, łączy zagadnienia związane z rozwojem doktryn obronnych, modernizacją techniczną Sił Zbrojnych i polityką przemysłową będzie podstawą do szerokiej debaty dotyczącej strukturalnych i technologicznych zmian zarówno w Wojsku Polskim, jak i w przemyśle obronnym.