W poniedziałek 23 października w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się uroczystość  wręczenia odznaczeń Krzyż Wolności i Solidarności.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W uroczystości udział wziął Poseł na Sejm RP Wojciech Buczak, który odczytał list Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego skierowany do uczestników uroczystości.

Odznaczeniami uhonorowano 34 osóby. Wśród nich znalazł się  miedzy innymi ksiądz biskup Edward Frankowski,  którego zasługi na polu działalności społecznej, w tym wspieranie ruchu opozycyjnego wobec represyjnego aparatu komunistycznego są ogromne. Ksiądz biskup był w czasach komunizmu duchowym przewodnikiem dla wiernych Kościoła Katolickiego w południowo-wschodniej Polsce, zaangażowany był również w powstanie NSZZ „Solidarność” i w obronę praw ludzi pracy i działaczy opozycji represjonowanych przez system komunistyczny.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm w sierpniu 2010 roku. Nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka.
_DSC8231 _DSC8298 _DSC8302
IMG_1967-1200x800 IMG_2082-1200x800 IMG_2091-1200x800 IMG_2144-1200x800