Ks. prof. dr hab. Michał Heller otrzymał tytuł doktora honoris causa
Politechniki Rzeszowskiej.
Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej poświęcone
nadaniu tytułu i godności doktora honoris causa odbyło się 30 maja.
Ks. prof. Michał Heller to wybitny uczony, kosmolog, filozof i teolog.
Laureat Nagrody Templetona, wykładowca wielu prestiżowych
uniwersytetów amerykańskich i angielskich, fundator i dyrektor
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie.
Ks. prof. Michał Heller urodził się 12 marca 1936 r. w Tarnowie.
W 1940 roku jego rodzina została wysiedlona przez władze sowieckie ze Lwowa, gdzie wtedy mieszkała, na Syberię.
W 1946 roku Hellerowie wrócili do Tarnowa. Tam ks. prof. M. Heller ukończył szkołę podstawową i gimnazjum.
W 1953 roku zdał maturę i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1959 r. na Wydziale
Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1965 roku uzyskał stopień magistra, w 1966 r. – doktora, a w 1969 r. – doktora habilitowanego. W 1972 roku objął stanowisko docenta w Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie, gdzie w 1985 r. uzyskał stopień profesora
nadzwyczajnego, a w 1990 r. został profesorem zwyczajnym.
Jest autorem setek publikacji naukowych, uznanym popularyzatorem
nauki, zwłaszcza fizyki i kosmologii.
Stworzył model kosmologiczny wykorzystujący geometrię nieprzemienną do opisu zjawisk nielokalnych, które prawdopodobnie występowały w początkowych fazach ewolucji Wszechświata.
Od lat pracuje nad połączeniem dwóch najważniejszych teorii fizycznych – ogólnej teorii względności i mechaniki kwantowej.
Ks. prof. M. Heller jest pierwszym Polakiem uhonorowanym Nagrodą
Templetona, nazywaną „teologicznym Noblem” i przyznawaną za
przerzucanie mostów między religią a nauką.
Całą nagrodę – 1,6 mln dolarów ks. prof. M. Heller przeznaczył na utworzenie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie.
Centrum zajmuje się badaniami interdyscyplinarnymi dotyczącymi relacji między nauką, filozofią i religią.
Tytuł doktora honoris causa Politechnika Rzeszowska przyznaje od 2002 roku. Do tej pory uhonorowano nim 13 osób.