W poniedziałek 16 października 2017 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena odbyła się konferencja „Teraźniejszość i przyszłość zrównoważonego układu komunikacyjnego Podkarpacia. Implikacje dla gospodarki”.

Podczas konferencji został podpisany aneks do Kontraktu Terytorialnego dotyczący przeniesienia zadania budowa drogi ekspresowej S-19 z Babicy do Barwinka z listy rezerwowej na listę podstawową.

W imieniu samorządu województwa podpis złożył marszałek Władysław Ortyl, a stronę rządową reprezentował Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. W tym ważnym momencie towarzyszyli również Tomasz Poręba, europoseł, który od lat zabiegał o tę drogę zarówno w instytucjach europejskich, jak i na forum krajowym, a także posłowie Wojciech Buczak, Bogdan Rzońca, Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Podczas konferencji zostały także podpisane listy intencyjne z Jednostkami Samorządu Terytorialnego ws. węzła Pilzno, Ropczyce, Kolbuszowa oraz budowy nowej drogi dwujezdniowej na odcinku Miejsce Piastowe-Sanok.

Podczas konferencji debatowano o perspektywach rozwoju sieci transportowych na Podkarpaciu, kluczowych przedsięwzięciach drogowych oraz o rozwoju infrastruktury kolejowej i lotniczej.
04 05 05a 06 07 A88A4741 DSC07308