W budynku Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, w którym też mam Biuro Poselskie, trwa spotkanie szlachetnych ludzi zrzeszonych w Podkarpackim Stowarzyszeniu Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.